Úvod
Italská cembala
Cembalino, italský virginal
Vlámská a francouzská cembala
Německá cembala
Nástroje Tibora Haluščáka
Technologie, materiály
Návody, podpora
Ceník
O nás, kontakt
 
Vít Bébar
 
Vít Bébar
Dolní Kroupná 468
Nosislav
Tel 608 718 504
bebar(zavi)seznam*cz

TOPlist

Intonace

Pokud praskne nebo se jinak poškodí plektrum, jako okamžitá pomoc např. na koncertě je možné použít jack z méně používané diskantové nebo basové oblasti, ovšem po koncertě by se nemělo zapomenout na jeho vrácení na původní místo a postižený jack opravit. V této stati se věnuji pouze výměně a intonaci plektra (převážně plasového, Delrin nebo Celcon), pro ostatní potíže se podívejte na "řešení problémů" (připravuji).

Základní terminologie:
jack - sloupek, drevěná nebo plastová součástka pohybující se ve vertikálním směru po stisku klávesy
kolíbka - výkyvná část jacku
plektrum - plast nebo ptačí brk vsazený do kolíbky, rozeznívající strunu

Budeme potřebovat:
-materiál na plektra nebo už řezaná, případně i předintonovaná plektra
-intonační skalpel, hranolek z tvrdého dřeva, hodinářský plochý šroubovák
-pokud máme, hodí se i speciální přípravek na podložení kolíbky

Prvním úkolem je dostat zbytek nefunkčního plektra z kolíbky. Nejlépe toho dosáhneme následujícím postupem: seřízneme plektrum cca 1mm od kořene (od kolíbky), šroubovákem je prolačíme zpět (kolíbku je nutné z druhé strany přidržet) a skalpelem vyloupneme. Pokud plektrum praskne u kolíbky, šroubovákem (opět s podepřenou kolíbkou) je opatrně protlačíme vždy směrem od struny dozadu.

Uřízneme plektrum lehce kónicky tak, aby mělo šířku jedné hrany cca 2 - 2,5mm a druhé 1,5mm. Pozor na směr vláken - nesmí být řezáno příčně. Opatrně plektrum vsadíme do kolíbky, pokud není dokonale rovné, mělo by směřovat nahoru ke struně. Přitom je nutné kolíbku silou přidržovat z druhé strany, nejlépe s pomocí k tomu určeného přípravku. Plektrum vtlačíme tak daleko, jak to půjde, ale ne maximální silou. Zbylou část, která je již příliš široká, seřízneme kónicky na druhou stranu a protlačíme ještě 1mm do kolíbky. Vyčnívá-li víc než 1-1,5mm, plektrum zkrátíme. Pokud je plektrum moc úzké a projde otvorem celé, použijeme nové - širší; pokud je příliš široké, uřízneme užší.


Zkontrolujeme délku plektra: mělo by přesahovat 0,5 - 1mm za strunu. Zkracujeme pod úhlem cca 30 stupňů, přitom máme jack otočený směrem vzhůru a plektrum podložené hranolkem. Nyní přichází nejnáročnější operace: směrem k sobě seřízneme plektrum od středu po špičku, vždy nejprve šikmo zleva a zprava, pak naplocho. Další fázi prodloužíme na 2/3 délka plektra. Postup opakujeme tak dlouho, dokud zvuk a odpor klávesy nekorespondují s okolními plektry.


Po každé fázi zkontrolujeme tvar plektra. Zúžení nesmí mít nepravidelný charakter, žádné boule ani zeslabená místa. Pokud omylem řízneme příliš hluboko, musíme plektrum nemilosrdně vyměnit. V případě celkově příliš zeslabeného plektra je můžeme zkusit ještě o 1mm protlačit a zkrátit, pokud drží v kolíbce stabilně. Řezání provádíme ZÁSADNĚ zespodu, pokud možno plynule, nesmíme zanechat rýhy. Pokud se plektrum nevrací pod strunu, porovnejte s okolními plektry: délku; vzdálenost od struny v klidovém stavu; zda je plektrum hladce seříznuto.